Свободни радикали и стареенето на кожата

0
613
Beautiful cyber woman isolated over abstract blue background

Свободните радикали са молекули, които имат несдвоен електрон в електронната си обвивка и това ги прави силно реактивоспособни. За да бъде стабилна, молекулата отцепва електрон от друга молекула, която повтаря процеса с трета молекула и така се стартира верижна реакция. Това може до доведе до увреждане на функцията на клетките, свободните радикали състаряват кожата и предизвикват бръчки, като активират металопротеиназите. Матричните металопротеинази (MMP) са важни участници във физиологията на кожата. Те са подклас на т.нар. протеолитични ензими, чиято роля е да разграждат други протеини до рециклируеми фрагменти. ММР усвояват предимно протеини, намиращи се извън клетъчната матрица, т.е. извън структурната рамка, в която са включени клетките. Кожната матрица, която поддържа кожата, се състои главно от колаген и еластин. От нея зависят механичните свойства: стегнатост, здравина, гъвкавост, еластичност. До голяма степен, стареенето на кожата отразява състоянието на матрицата – колкото е по-слаба и повредена, толкова са повече бръчките, кожните неравности и отпускане. Кожната матрица се обновява непрекъснато – от една страна се синтезира от фибробластите, от друга страна, когато е повредена, деформирана или износена, тя се разгражда от ММР. Нивата на ММР нормално нарастват с възрастта, но е важно да се поддържат в нормални граници, за да се избегне преждевременното стареене.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here