Затваряне на лицеви рани – хирургически техники

0
973

Едни от най-трудните интервенции в пластичната хирургия са тези, свързани със затварянето на рани в областта на лицето. Операциите изискват изключителен професионализъм от страна на хирурга, тъй като са особено сложни.

Доброто сближаване на краищата на раната е от първостепенно значение за правилната техника за затваряне на рани. Това може да доведе до поставянето на дълбоки шевове подкожно или в най-дълбокия слой на нарушената тъкан. В някои ситуации обаче еднослойното закриване е напълно достатъчно. При поставянето на дълбоки шевове, обикновено се използват разграждащи се от само себе си конци. Те осигуряват правилното срастване на краищата на раната и допринасят за окончателното й затваряне.

Преди поставянето на конците, затварянето на раната може да изисква по-дълбоко изрязване в дълбочина на увредените тъкани, за да се сведе до минимум напрежението върху раната. Това действие се изпълнява със скалпел или ножица в подкожната равнина.

За затваряне на рани в района на главата и шията, могад да се правят 5-6 миниатюрни шева с конци от найлон, които после се свалят. Подходящ е и резорбиращият се катгут. Необходимо е да се избягва задушаване с шев на повърхностно ниво на кожата. Обръщането на всички ръбове на кожата се избягва, за да не се получи белег. Възелът се прави на място, далеч от противоположни краища на раната.

Техники на зашиване на раната:

Прост шев или обърнат прекъснат шев
о Поставя се иглата под ъгъл от 90 ° до кожата в рамките на 1-2 мм от ръба на раната и в повърхностния слой. Иглата трябва да излезе през противоположната страна, на еднакво разстояние до ръбовете на раната и директно срещу първоначалната вмъкване.
о Оставят се равни количества тъкан от всяка страна.
о Трябва да се обръщат ръбовете и да се избягва напрежението върху кожата. Трябва да се сближават ръбовете на раната. Всички възли се поставят от една и съща страна.

Матрачен шев
 о Вертикалният матричен шев може да помогне за обръщането на краищата на кожата.
Иглата прониква под ъгъл 90 ° до повърхността на кожата близо до ръба на раната и може да бъде поставена в по-дълбоките слоеве, в дермиса или в слоевете под дермиса.
Иглата се изважда от противоположния край рана на същото ниво, а после се обръща и прониква през същия този край, но на по-голямо разстояние от ръба на раната. Работи се на значително разстояние от ръба на раната.
Поставя се възелът на повърхността. Без напрежение.
о Хоризонталната матричен шев може да се използва, за да се зашие разкъсване на кожа с различна дебелина.
При този шев пробивите с иглата се правят на едно и също разстояние от ръбовете на раната.
Запазва се интрадермален компонент, в който повърхността не е проникнала.
+ Възелът се прави на повърхността на кожата на срещуположната страна, откъдето е започнат шева.

Описаните техники са особено разпространени при интервенции в лицевата област.

Редактор: Стойна Атанасова

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here